Služby

 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví
 • zpracování mezd
 • zpracování statististik, kalkulací, analýz
 • daňové poradenství
 • zastupování před správci daně v ČR
 • zastupování před správci sociálního pojištění
 • zastupování před správci zdravotního pojištění
 • zpracování daňového přiznání
  • daň z příjmů fyzických a právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • daň silniční
  • daň z nemovitých věcí
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • spotřební daně